Полезно >> Правила за безопасност

Моля следвайте посочените правила, за да намалее рискът от пожар, токов удар, нараняване и травми при използването на климатика!
  1. Климатикът трябва да бъде свързан правилно в електрическата мрежа и тя да отговаря на необходимите стандарти.
  2. Климатикът трябва да е добре заземен. Това премахва риска от токов удар или пожар. Не режете и не отстранявайте заземяващия проводник.
  3. Не използвайте стари или повредени захранващи кабели. Те може да са увредени от продължителна употреба.
  4. Не използвайте удължители.
  5. Не блокирайте входящия и изходящия въздушен поток с предмети или растения.
  6. Внимавайте с острите ръбове по предната и задната част на климатика, за да не се нараните.
  7. Бъдете внимателни при вдигането на климатика, при инсталация или при преместване. Необходими са двама души за това.
  8. Винаги изключвайте климатика от захранването при почистване или преместване.
  9. Контакта трябва да е близо до климатика.
  10. При повреда в захранващия кабел Вие трябва да се свържете с оторизиран сервиз или упълномощено за това квалифицирано лице.

Предупреждения:
- Никога не инсталирайте климатика сами, освен ако нямате необходимото образование и квалификация.
- Климатиците от типа сплит система могат да работят продължително време, ако са правилно инсталирани.
- При неправилно инсталиране може да се получи теч на фреон, електрически удар или запалване.
- Необходимо е да се спазват указанията преди инсталация.

Условия за работа:
1. Ако климатикът работи дълго време извън работния температурен диапазон, е възможно охлаждащия капацитет да намалее или да се включи защитата на климатика.
2. Относителна влажност: < 80%
Ако влажността е по-голяма от тази стойност е възможно да се получи конденз. Това е нормално.
3. Техническите характеристики са залегнали в наименованието на модела.
4. Непромокаемото ниво на вътрешното тяло е от клас IPXO. Не го използвайте в мокри помещения или бани.
5. Не инсталирайте външното тяло в затворени помещения.

Препоръки:
- Използвайте стабилно захранване със съответното напрежение за нормална работа на климатика.
- Само сертифициран електротехник може да прави модификации на електрическата мрежа.
- За избягване на токов удар използвайте отделно заземяване за климатика.

Енергоспестяваща функция:
- Когато инсталирате климатика се уверете, че помещението има добра въздушна конвекция.
- Потока на въздушната струя на вътрешното тяло да не е блокиран от завеси, пердета или мебели, а на външното тяло - от храсти и дървета.
- Да не се използват без нужда уреди отделящи топлина, за да не се претоварва климатикът при охлаждане.
- Когато готвите в кухнята, използвайте допълнителна вентилация за извеждане на отделяната топлина с цел да избегнете претоварване на климатика при охлаждане.