Полезно >> Препоръки за работа

- Подходяща температура. В охлаждащ режим разликата между външната и стайната температура трябва да е 5 градуса, като за всеки допълнителен градус разлика се спестява 10% енергия. - Прекалено ниската температура в стаята не е полезна за здравето.
- Отбягвайте слънчевата светлина.
- Когато климатика е в охлаждащ режим използвайте завеси, за да не допускате пряка слънчева светлина в стаята.
- Затваряйте прозорците и вратите – Влизащия външен въздух намалява ефекта на охлаждане или отопление.
- Избягвайте топлинни източници. Когато климатика е в охлаждащ режим не използвайте източници на топлина в стаята. Те намаляват охлаждащият ефект.
- Пазете въздушният филтър чист. Почиствайте въздушния филтър за да увеличите ефективността на климатика.
- Добра вентилация. Не поставяйте пред климатика предмети, които да пречат на входящия и изходящия въздушен поток на външното тяло.