65 лв.
MSI 1300A
 • Фиксиран код
 • "Тих" режим
 • Вградени релета за централно заключване
 • Вградено реле за светлини
 • 1 - зонален външен шоков сензор
 • Функция "Паника"
 • Имобилайзер
 • Дистанционно байпасиране на зони
 • Аварийно изключване
 • "Служебен" режим
 • Блокировка на запалването - външно реле
 • Забрана за стартиране на двигателя (с-ма против отвличане на автомобила/имобилайзер)
 • Памет при снемане на захранването
 • Анти скенер
 • Други
 • Посочената цена не включва ДДС и монтаж65 лв.
MSI 1300B
 • Фиксиран код
 • "Тих" режим
 • Вградени релета за централно заключване
 • Вградено реле за светлини
 • 1 - зонален външен шоков сензор
 • Функция "Паника"
 • Имобилайзер
 • Дистанционно байпасиране на зони
 • Аварийно изключване
 • "Служебен" режим
 • Блокировка на запалването - външно реле
 • Забрана за стартиране на двигателя (с-ма против отвличане на автомобила/имобилайзер)
 • Памет при снемане на захранването
 • Анти скенер
 • Други
 • Посочената цена не включва ДДС и монтаж65 лв.
MSI 1300T
 • Фиксиран код
 • "Тих" режим
 • Вградени релета за централно заключване
 • Вградено реле за светлини
 • 1 - зонален външен шоков сензор
 • Функция "Паника"
 • Имобилайзер
 • Дистанционно байпасиране на зони
 • Аварийно изключване
 • "Служебен" режим
 • Блокировка на запалването - външно реле
 • Забрана за стартиране на двигателя (с-ма против отвличане на автомобила/имобилайзер)
 • Памет при снемане на захранването
 • Анти скенер
 • Други
 • Посочената цена не включва ДДС и монтаж72 лв.
MSI 1500 Lux
 • Фиксиран код
 • "Тих" режим
 • Вградени релета за централно заключване
 • Вградено реле за светлини
 • 2 - зонален външен шоков сензор
 • 2 - изходен канал
 • 3 - изходен канал
 • Функция "Паника"
 • Имобилайзер
 • 2 степенно централно заключване
 • Дистанционно байпасиране на зони
 • Аварийно изключване
 • "Служебен" режим
 • Блокировка на запалването - външно реле
 • Забрана за стартиране на двигателя (с-ма против отвличане на автомобила/имобилайзер)
 • Изход за електрически стъкла
 • Памет при снемане на захранването
 • Анти скенер
 • Изход на пейджър: (+) изход (2 Аmp) може да бъде свързан към алармата
 • Изход за допълнителен сензор
 • Други
 • Посочената цена не включва ДДС и монтаж96 лв.
MSI 1800K
 • Плаващ код
 • "Тих" режим
 • Вградени релета за централно заключване
 • Вградено реле за светлини
 • 2 - зонален външен шоков сензор
 • 2 - изходен канал
 • Функция "Паника"
 • Имобилайзер
 • 2 степенно централно заключване
 • Дистанционно байпасиране на зони
 • Аварийно изключване
 • "Служебен" режим
 • Блокировка на запалването - външно реле
 • Забрана за стартиране на двигателя (с-ма против отвличане на автомобила/имобилайзер)
 • Изход за електрически стъкла
 • Памет при снемане на захранването
 • Анти скенер
 • Изход на пейджър: (+) изход (2 Аmp) може да бъде свързан към алармата
 • Други
 • Посочената цена не включва ДДС и монтаж91 лв.
MSI 5100 Lux
 • Плаващ код
 • "Тих" режим
 • Вградени релета за централно заключване
 • Вградено реле за светлини
 • 2 - зонален външен шоков сензор
 • 2 - изходен канал
 • Функция "Паника"
 • Имобилайзер
 • 2 степенно централно заключване
 • Дистанционно байпасиране на зони
 • Аварийно изключване
 • "Служебен" режим
 • Блокировка на запалването - външно реле
 • Забрана за стартиране на двигателя (с-ма против отвличане на автомобила/имобилайзер)
 • Изход за електрически стъкла
 • Памет при снемане на захранването
 • Анти скенер
 • Изход на пейджър: (+) изход (2 Аmp) може да бъде свързан към алармата
 • Други
 • Посочената цена не включва ДДС и монтаж160 лв.
MSI 700 LCD
 • Плаващ код
 • "Тих" режим
 • Вградени релета за централно заключване
 • Вградено реле за светлини
 • 2 - зонален външен шоков сензор
 • Функция "Паника"
 • Имобилайзер
 • Дистанционно байпасиране на зони
 • Аварийно изключване
 • "Служебен" режим
 • Блокировка на запалването - външно реле
 • Забрана за стартиране на двигателя (с-ма против отвличане на автомобила/имобилайзер)
 • Памет при снемане на захранването
 • Анти скенер
 • Дистанционно управление с пейджър
 • Други
 • Посочената цена не включва ДДС и монтаж70 лв.
MSI 900
 • "Тих" режим
 • Вградени релета за централно заключване
 • Вградено реле за светлини
 • 2 - зонален външен шоков сензор
 • 2 - изходен канал
 • Функция "Паника"
 • Дистанционно байпасиране на зони
 • Аварийно изключване
 • "Служебен" режим
 • Блокировка на запалването - външно реле
 • Забрана за стартиране на двигателя (с-ма против отвличане на автомобила/имобилайзер)
 • Памет при снемане на захранването
 • Анти скенер
 • Други
 • Посочената цена не включва ДДС и монтаж